Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες που παρέχουμε

Επισκευές Εξοπλισμού - Εγκαταστάσεις
Υπολογιστές, Laptops, Tablets
Οθόνες LED-LCD-CRT
Εκτυπωτές, Σαρωτές,
Δικτυακές συσκευές

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων - Λογισμικού
Εγκαταστάσεις
Αναβαθμίσεις
Παραμετροποιήσεις
Βελτιστοποιήσεις
Εκπαίδευση χρηστών
Επίσκεψη τεχνικού
στο χώρο σας
Αυθημερόν κλείσιμο ραντεβού
Άμεση υποστήριξη
Χαμηλές χρεώσεις


Προστασία Δεδομένων
Γονικός Έλεγχος
Firewalls - Antivirus
Έλεγχος ασύρματων δικτύων Wi-Fi
Data backup – restore
Πλήρη, ολοκληρωμένη διαχείριση ΙΤ
Διαχείριση Η/Υ,
Εξυπηρετητών
Δικτύου – ενεργών συσκευών
Ασφάλειας – Incident Handling
Προληπτική συντήρηση-αναβάθμιση
Απομακρυσμένη παρακολούθηση
Αντίγραφα Ασφαλείας, αποθήκευση.
Υποστήριξη Δικτύων
Σχεδιασμός – Υλοποίηση
Επέκταση – relocation
Αντιμετώπιση βλαβών
Εγκατάσταση καλωδίωσης
Τεκμηρίωση δικτύου
Υπηρεσίες εφαρμογών (Application Services)
Ανάλυση αναγκών - Συμβουλευτική
Λύσεις με εφαρμογές ERP-CRM
Υποστήριξη MS SharePoint
Κάλυψη κάθε απαίτησης με δημιουργία
Custom εφαρμογών, σε .ΝΕΤ περιβάλλον
Υπηρεσίες Internet
Σχεδίαση & Κατασκευή ιστοσελίδων
Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου e-shop
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Προώθηση σελίδων