Επισκευές Εξοπλισμού - Εγκαταστάσεις

 • Υπολογιστές, Laptops, Tablets
 • Οθόνες LED-LCD-CRT.
 • Εκτυπωτές, Σαρωτές,
 • Δικτυακές συσκευές

Υπηρεσίες
Internet

 • Σχεδίαση & Κατασκευή ιστοσελίδων.
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου e-shop.
 • Διαδικτυακό μάρκετινγκ.
 •  Προώθηση σελίδων.

Υποστήριξη
Δικτύων

 • Σχεδιασμός – Υλοποίηση
 • Επέκταση – relocation.
 • Αντιμετώπιση βλαβών
 • Εγκατάσταση καλωδίωσης
 •  Τεκμηρίωση δικτύου

Υποστήριξη Λειτουργικών
Συστημάτων - Λογισμικού

 • Εγκαταστάσεις.
 • Αναβαθμίσεις.
 • Παραμετροποιήσειςκ.
 • Βελτιστοποιήσεις.
 • Εκπαίδευση χρηστών.

Επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας

 • Αυθημερόν κλείσιμο ραντεβού
 • Άμεση υποστήριξη
 • Χαμηλές χρεώσεις

Προστασία
Δεδομένων

 • Γονικός Έλεγχος
 • Firewalls - Antivirus
 • ΔΈλεγχος ασύρματων δικτύων Wi-Fi
 •   Data backup – restore

Πλήρη, ολοκληρωμένη
διαχείριση ΙΤ

 • Διαχείριση Η/Υ, Εξυπηρετητών
 • Δικτύου – ενεργών συσκευών
 • Ασφάλειας – Incident Handling
 • Προληπτική συντήρηση-αναβάθμιση
 •   Απομακρυσμένη παρακολούθηση
 •   Αντίγραφα Ασφαλείας, αποθήκευση.
 •  

Υπηρεσίες εφαρμογών (Application Services)

 • Ανάλυση αναγκών - Συμβουλευτική
 • Λύσεις με εφαρμογές ERP-CRM
 • Υποστήριξη MS SharePoint
 • Κάλυψη κάθε απαίτησης με δημιουργία Custom εφαρμογών, σε .ΝΕΤ περιβάλλον